BALCONS LLUMINÓS ○ Ampolla

36 habitatges en dos edificis amb comerç a les plantes baixes


l’Ampolla és una petita ciutat de pescadors de tres mil habitants que ha patit durant els últims anys un desenvolupament immobiliari desmesurat. El projecte el formen tres edificis d’habitatges que s’estenen sobre una franja urbana paral·lela al mar, situada entre la via del tren i l’autopista. Els nous edificis s’implanten sobre una nova plaça i es caracteritzen per uns balcons que ofereixen un espai exterior a cada habitatges. L’objectiu consisteix en revaloritzar l’espai públic des de l’espai privat a través dels balcons. Per això, l’estratègia ha consistit en tractar els tres edificis que composen el conjunt amb els mateixos balcons de formigó en “L”. Aquests balcons es transformen en caixes de llum, amb capacitat de participar i dinamitzar l’entorn urbà proper. Amb aquesta estratègia s’ha aconseguit que aquesta plaça sense nom sigui coneguda pels habitants de la zona com « la plaça dels balcons lluminosos ».