COEUR DE VILLE ○ Bezons

708 habitatges (280 socials i 428 lliure), 19.000 m2 de comerços, tres pàrquings subterranis diferents, oferint una plaça d'estacionament per allotjament, 601 places obertes al públic.

Bezons, França


Al costat de les ribes del Sena, l’operació “Coeur de Ville” permet la creació de 130.000 m² de superfície, dels quals un 60% són habitatges, un 30% comerços i un 10% equipaments públics. Totalment redissenyat, aquest centre urbà acollirà 1.000 habitatges nous, carrers comercials (45 comerços i quioscs), un hipermercat i equipaments multiservei de proximitat amb una sala polivalent, una escola, un cinema, un centre de fitness, un camp de futbol, un poliesportiu. Aquest programa es complementa amb la creació d’un aparcament subterrani de 600 places que facilitarà l’accés a les instal·lacions públiques i els comerços.

La inserció urbana permet integrar el projecte de forma gairebé natural en el seu entorn barrejant continuïtats urbanes i proximitats funcionals. La integració urbana va un pas més enllà en demanar una adequació de l’escala morfològica entre el projecte i el seu entorn.

El conjunt del projecte està estructurat per un llenç d’espais públics jerarquitzats, del més animat al més tranquil. Tots aquests espais públics estan envoltats per un sòcol actiu que rep tots els locals de comerços, restaurants, serveis, oci, així com els vestíbuls dels edificis d’apartaments i les entrades / sortides dels aparcaments. Veritable interfície animada dels espais públics, aquest sòcol, l’altura del qual varia segons la nova topografia i, per tant, el pendent dels espais públics, constitueix una veritable podi urbà en el qual se situen els complexos residencials. Pel seu tractament arquitectònic unitari, aquest podi assegura, en articulació amb els espais públics, l’aglomerant i el vincle entre els diferents illots. Aquesta morfologia també permet donar una respiració visual real al passeig central i crear a cada illa veritables jardins residencials que són tant elements del paisatge suport de biodiversitat, com també dispositius bioclimàtics, escletxes visuals, i fonts d’il·luminació i solejament dels carrers veïns.


Ubicació: Bezons, França • Promotor: Altarea Cogedim, Groupe Imestia • Equip: Arquitectes: Archikubik, Makan Rafatdjou, Hubert Godet sas d’architecture, L35, Agence Rio • Enginyeria: EPDC, BERIM • Paisatgisme: Espinas i Tarrasó • Programa: 708 habitatges (280 socials i 428 lliure), 19.000 m2 de comerços, tres pàrquings subterranis diferents, oferint una plaça d’estacionament per allotjament, 601 places obertes al públic • Superfície: 66.500 m2 •Pressupost: 50.000.000 euros • Fase: Lliurament 2019

Nouvelles connexes