ILLA MIXTA CARNOT VEROLLOT ○ Ivry-sur-Seine

Premi FAD Internacional 2015

253 habitatges, residència social per a joves treballadors de 183 estudis, equipament publico, creació d'una via publica per als vianants i un jardí urbà.

Ivry-Sur-Seine, França


L’aposta urbana consisteix en redinamitzar i revaloritzar el Quartier Parisien , actualment desconnectat de la resta de la ciutat d’Ivry-sur-seine (França). El projecte es centra en la problemàtica del cosit urbà en un terreny que es troba situat entre un gran conjunt d’edificis d’habitatges col·lectius al nord i de petites cases unifamiliars al sud. Aquest treball minuciós preserva l’esperit de la zona, de cases unifamiliars unifamiliars, proposant a la vegada una reflexió sobre la densificació i compacitat urbana.

L’estudi sobre les línies de força del territori ens ha permès crear una permeabilitat a l’interior de la parcel.la, amb la finalitat de restar-li duresa a la façana a carrer, tal i com preconitzava el pla urbanístic local. La implantació dels edificis al llarg del carrer Carnot permet habilitar tot una sèrie de finestres urbanes, que estableixen un diàleg amb el cementiri parisenc i exploten la seva condició de pulmó verd.

Desprès de les trobades amb els serveis d’urbanisme i amb els propis veïns de la ciutat, vam proposar la creació d’un espai públic a l’interior de la parcel.la, el qual s’articula al voltant d’una plaça, un carrer de vianants est-oest i un passatge nord-sud. Aquests nous espais estructuradors tant de l’escala urbana com de l’escala humana permeten reprendre cap al nord la connexió amb la ciutat limítrofa de Kremlin Bicêtre i lligar els barris a l’oest d’Ivry-sur-seine amb el Quartier Parisien. D’aquesta forma l’espai públic es converteix en motor de la revalorització urbana.

Al costat mateix de la plaça es situarà un jardí compartit amb la finalitat de promoure la cohesió social entre els nous i els antics habitants de la zona. L’aposta, dins del camp de les copropietats privades, és la creació de grans espais verds i espais privés participatius (EPP), permet establir una estreta connexió i una permeabilitat d’aquests amb l’espai públic creat.


Promotor : Altarea Cogedim, La Sabliere, Expansiel Promotion, Valophis Habitat, Ville et Vie, Ville d´Ivry sur Seine. ● Arquitectes urbanistes : Archikubik ● Obra : IC2I + Archikubik ● Economista : IC2I – MEBI ● Enginyeria : EPDC ● Paisatgisme : Compagnie du Paysage ● Programa : 320 Habitatges de las quals 116 son socials, una residencia social per a joves actius de 183 llits, 160m2 d’equipaments públics, sala del barri. Creació d’una via pública no oberta al tràfic de vehicles, una plaça i un hort urbà compartit 2.370m2 (18% de la superfície de la operació). ● Superfície : 23.270 m2 ● Pressupost : 32.500.000 euros ● Fase : Primera fase entregada juny 2015, Segona fase entregada setembre 2016.


Notícies relacionades