LESS THAN A TOWER ○ Barcelona

32 pisos hotelers, 1 comerç, 35 aparcaments

Barcelona, Espanya


El projecte es troba situat en el límit del barri històric de Sants. Un barri format per un teixit de petits carrers i d’edificis d’un màxim de cinc plantes, entre la Diagonal i Montjuïc. Aquest edifici configura un cosit urbà entre el barri històric de Sants i el Passeig de Sant Antoni, una avinguda de 50 metres d’ample. Pròxim a l’estació central de Sants, es beneficia d’un emplaçament estratègic per convertint-se en un far dins del paisatge urbà. En comptes d’un edifici lineal de setanta metres al llarg de l’avinguda, segons el pla urbanístic, l’edifici es transforma en una torre de planta quadrada de deu altures, alliberant a la cota zero l’espai necessari per realitzar una rampa, una escala i una plaça per al barri.

El projecte va comportar el canvi un Pla Especial. La façana està formada per plecs de la segona a l’última planta i es crea un espai exterior per cada habitatge que serveix de protecció solar passiva.
L’edifici reposa sobre uns pilars en V a la primera planta, una terrassa comunitària coberta que es converteix en un espai de retrobament pels habitants.

Aquesta torre és el primer edifici d’habitatges de Barcelona concebut amb una estructura de motlles independents, que esmorteeixen les vibracions produïdes pels trens en el subsòl que arriben a l’estació de Sants.


Ubicació: Barcelona, Espanya ● Promotor: SAPIC ● Equip: Estructura Eskubi – Turro Arquitectes; Instalaciones PGI; Economista GQS ● Programa: 32 pisos hotelers; 1 local comercial i 35 aparcaments ● Superfície: 5.100m2 ● Pressupost: 4.300.000 euros – Certificació HQE ● Lliurament: 2009


Notícies relacionades