MAISON INTERNATIONALE DE SEJOUR ○ Paris

Alberg juvenil, habitatges estudiant

Paris, França


L’aposta d’aquest projecte consisteix en realitzar un cosit urbà que reconcilia la qualitat de l’entorn urbà i la cruesa de la infraestructura del perifèric de Paris, convertint-se en un element estructurador del territori a escala metropolitana. Com pot aquesta operació amb vocació de suturador urbà, situada al límit d’una infraestructura de tràfic rodat amb una gran façana que és un mur tècnic de producció d’energia i una barrera fònica, resoldre la qüestió de les diferents escales urbanes?

El projecte de Residència Internacional apunta a crear una cohesió entre els residents i la població del barri, i la revalorització de l’espai públic. D’aquesta manera sembla pertinent inscriure el projecte en el lloc i fer-lo capaç de dialogar amb el seu entorn pròxim i el resta de la ciutat, de manera que se converteix en un edifici relacional: passar de lo humà a lo urbà proposant un edifici far en el paisatge metropolità. El edifici-pinta s’articula mitjançant un carrer-passarel.la, espina dorsal al sud sobre la qual s’enganxen els edificis que van de dos a nou nivells. Aquest carrer suspès permet explotar els volums centrals de tal manera que totes les habitacions estan dotades de doble orientació nord-sud.


Lieu : Paris ZAC Bédier ● Maître d’ouvrage : SA HLM Athénée ● Équipe : ARCHIKUBIK – BET Structure BOMA BET Fluide-Thermique BETHAC Economiste TOHIER BET HQE Frank Boutté ● Programme : Maison International de Séjour ● Surface SDP : 11.909,68 m2 ● Total Coût TTC : 18.828.000 euros