MOULIN VERT ○ Vitry-sur-Seine

Habitatge d'interès social, habitatge, estacionament

Vitry-sur-Seine, França


L’actuació en el sector Moulin Vert té com objectiu donar valor a l’entrada a la ciutat creant una porta a la ciutat de Vitry-sur-Seine.

L’estudi de les línies de força de les diverses volumetries existents en el teixit urbà, les seves alineacions i les diferents densitats, ens porta a realitzar un treball de permeabilitat a l’interior de l’illa, amb l’objectiu de restar duresa a la façana a carrer. Una estratègia de cosit urbà permet preservar l’ambient de la zona, de cases unifamiliars, i estén l’esperit del teixit ja construït, realitzant alhora una reflexió sobre la intensitat urbana: plantejant a l’interior de l’illa una densitat i compacitat urbanes que acompanyen la complexitat que suposa la creació d’un espai públic verd a l’interior. Els camins que serveixen als edificis a l’interior de l’illa potencien la via verda est-oest del projecte, creant un passeig de convivencialitat a l’interior del conjunt.

Els habitatges unifamiliars reinterpretats situats al llarg del carrer Moulin Vert conformen un edifici relacional, amb un carrer balcó donant a l’interior de l’illa que serveix per accedir als habitatges i per configurar un espai de trobada que afavoreix la cohesió i l’intercanvi entre els habitants. El 85% dels habitatges gaudeixin de doble orientació.


Ubicació : Vitry-sur-Seine ● Promotor : BOUYGUES IMMOBILIER ● Equip : ARCHIKUBIK ● Paisatgisme : RAPHIA ● Estructura: BUCHET ● Enginyeria : SETECBA ● Medi ambient i tèrmica: IETI / EPDC ● Acústica: ACOUSTIQUE&CONSEIL ● Enginyeria civil : SEMAF ● Programa : 144 habitatges 175 places d’aparcament ● Superfície : 9.615,07 m2 ● Pressupost : 12.990.000€