PÀRQUING REVERSIBLE SAINT ROCH ○ Montpeller

German Design Awards 2018
Pavelló Català Biennal de Venècia 2016
Menció Premi de ceràmica ASCER 2015
Seleccionat pels Premis de ceràmica Hispalyt
Finalista Concurs EDF Bas Carbone 2014

Montpeller, França


El nou aparcament en alçada es situa en ple centre de la ciutat de Montpeller, dins de la Zac Nouveau Saint-Roch. Es el creixement urbà que allarga l’eix de vianants entre la plaça de la Comédie i l’estació Saint Roch. L’edifici està situat en ple cor del paisatge ferroviari i completarà la “multimodalitat” amb el pol intercanviador de l’estació.

La creació d’un carrer balcó-urbà s’articula com a una espina dorsal de l’edifici, constitueix un espai de trobada i té una voluntat de ser una prolongació de l’espai públic (EP). És un espai que ha de servir per reactivar les relacions entre els usuaris de l’aparcament i els habitants del barri, un balcó que és un espai d’intercanvi en aquells punts en que aquest s’eixampla, creant un lloc de cohesió social.

Aquest espai il·lustra el concepte d’espai privat participat (EPP), un espai que convida a gaudir de la unió entre els usuaris, afavorint els rencontres i l’apropiació comuna dels espais privats, com continuació natural de les dinàmiques en l’espai públic.

A més, aquest edifici té la capacitat d’anar més enllà del programa d’aparcament proposat inicialment i es transforma en un edifici relacional que interactua amb el seu entorn urbà. És un element de connexió urbana que permet unir el barri de l’estació situat a l’est i les vies fèrries, que avui dia es troben únicament connectades a la resta del sector pel Pont de Sète.

El projecte conté dins el seu codi genètic un gran potencial evolutiu i de mutabilitat que li permetrà acollir en un futur l’ús d’oficines, d’habitatges o d’altres usos emergents com a la planta novena amb un espai públic d’esdeveniments. L’edifici integra el vector temps per buscar una projecció cap al futur.

La utilització en façana d’un material ceràmic, associat a la seva aplicació de forma innovadora com a teixit permet incorporar a la façana el codi de la materialitat urbana de Montpeller. L’edifici s’apropa a una escala urbana més amable i es converteix així en un edifici organolèptic que vibrarà amb el pas dels trens i del vent.


Ubicació : Montpeller ● Promotor : Ville de Montpellier ● Equip : ARCHIKUBIK ● Estructura: PER Ingénierie ● Enginyeria de la façana : RFR ● Acústica : Atelier Rouch ● Paisatgisme : Factors del Paisatge ● Economista : PER Ingénierie ● Programa : Pàrquing amb 800 places y comerç ● Superfície : 26.980 m2 ● Pressupost : 13.400.000 euros


Notícies relacionades