QUAI AUX GRAINS ○ Ivry-sur-Seine

Projecte urbà, 78 allotjaments socials, 96 allotjaments lliures, 170 stationnements i espais exteriors.

Ivry-sur-Seine, França


Situat a Ivry Confluences, en un entorn en plena mutació urbana, aquest projecte reorganitza diverses parcel·les industrials (entre les quals cal destacar la Minoterie i l’antiga fàbrica SNFA). L’anàlisi de les empremtes històriques del lloc -el temps reinterpretat-, del seu context urbà actual -el temps present- i de la programació futura -el temps planificat-, evidencia la necessitat de portar la reflexió urbana a una escala de barri.

Aquest anàlisi fa aparèixer una sèrie de línies de força que van estructurant el projecte urbà: sorgeix així la idea de plaça-lineal, un element obert exclusivament als vianants situat a l’interior de l’illa. Aquesta plaça-lineal passa a concretar la idea en que es fonamenta el projecte urbà de la ZAC, un sistema de «Parcs en xarxa». Aquesta plaça-lineal dilatada és un passatge públic dúctil que ofereix al llarg del seu recorregut diferents qualitats espacials i possibilita la diversitat d’usos dins de l’espai públic (EP).

El carrer Petits Hôtels es perllonga cap a l’interior de l’illa travessant-la. L’aparcament semisoterrat genera un paisatge operatiu que dialoga amb la topografia del lloc. Un moble-rampa banc i mirador a la vegada obre l’accés als jardins comunitaris situats sobre l’aparcament. Es crea així un espai de trobada i de relació, que garanteix la cohesió social entre els veïns.

L’anàlisi de l’existent condueix a plantejar un sistema de densificació a l’interior de l’illa, mentre que les volumetries que donen al bulevard de Branderbourg i al carrer Pierre-Rigaud segueixen les reverberacions dels edificis existents.

Aquest procés fa que es conformin unes façanes de diferents alçades i d’escala domèstica cap al carrer, creant així una lògica urbana amable amb el seu entorn. L’alineació sobre aquests dos eixos és contínua. De la mateixa manera, la resta d’edificacions s’alinea amb els límits de l’espai públic al llarg del passatge.


Ubicació : Ivry-sur-Seine, France ● Promotor: Brémond ● Equip: ARCHIKUBIK Arquitectes Urbanistes coordinadors, BCA Architectes PLAYTIME Architecture BET structure, fluide et Economiste SNC Lavalin; BET HQE ExNDO; ● Programa: Projecte de reforma urbana, 78 habitatges socials, 96 habitatges lliures, 170 places d’aparcament, comerç, guarderia, oficines d’activitats i plaça ● Superfície : 14.000m2 ● Pressupost : 18.240.000 euros