ATRAPA-NÚVOLS ○ Saclay

Edifici Disruptor i Educador

Saclay, França


En aquest lloc, caracteritzat per el seu to agrícola, situat en el cor del pla de Saclay i cobert de boira matinal que presenta una gran poesia paisatgística, es situa l’edifici de la Université des Métiers com un organisme natural, enriquint el paisatge, aliant-se amb el territori i integrant-se de forma discreta i sòbria però radialment, el projecte retreballa la temàtica del cicle de l’aigua a través d’un “atrapa-núvols”.

Unes malles de poliamida reciclades s’estenen sobre uns mòduls metàl·lics, retenint l’aigua dels núvols (boira i rosades), i serveixen al mateix temps de revestiment de certes parts de la façana. Aquestes s’allunyen de manera concèntrica cap a l’exterior, desmaterialitzant l’edifici. L’aigua recol·lectada és emmagatzemada en el lloc i compartida amb les explotacions agrícoles veïnes: un edifici relacional.

Alhora, la forma circular de l’edifici garanteix una envolupant molt eficaç tèrmicament, minimitzant les circulacions interiors convertides en espais de fricció, garantint la il·luminació natural en tots els programes gràcies a tres patis interiors.

Finalment, en l’àmbit funcional, es col·loquen m2 intel·ligents per a optimitzar els recursos 7/24/365, és a dir, disposar d’usos híbrids per a utilitzar els diferents espais de manera autònoma i polivalent i així crear externalitats positives.


Ubicació: París, França ● Promotor: Carrefour ● Equip: Archikubik, EPEA, FRANCK BOUTTE CONSULTANTS, FACEA ● Programa: centre de formació i d’aprenentatge ● Superfície: 9.093m2 ● Finalista Concurs Internacional