EAUX DESSUS ○ Ivry-sur-Seine

Habitatges privats, habitatges socials, residència social d'estudiants, residència per persones grans, oficines, comerços, i 15.000m2 d'activitats (del qual 3.000m2 d'hotel) així com quatre pàrquings subterranis diferents oferint un total de 549 places

Finalista del concurs 2017

Ivry-sur-Seine, França


Oberta a la ciutat, a la diversitat d’usos i de públic, la Usine des Eaux (depuradora d’aigües) revela el seu gran potencial urbà. Allà on avui es troba una empremta monumental i silenciosa a la ciutat, demà hi haurà un lloc excepcional potenciat gràcies a una programació inventiva que obrirà el barri a l’ample territori metropolità.

El caràcter excepcional de la Usine des Eaux resideix en la dimensió de la seva empremta (pràcticament 6ha), en la identitat històrica del lloc i de la serva sorprenent infraestructura hidràulica, en la seva inscripció en el gran paisatge de la Sena, en la seva arquitectura monumental (volum, materialitat, complexitat)… Un conjunt de grandeses que marcaran qualsevol intervenció. És per això que el projecte potencia el valor del gran buit, aquesta obertura paisatgística a la Sena formada pel conjunt de piscines. Encara més, el projecta respecte aquesta topografia tan singular, el sol artificial com a plataforma resistent a les crescudes del riu.

La Usines des Eaux no és exactament un erm industrial. Les piscines exteriors, lluny de quedar-se en un estat de relíquia paisatgística, es convertiran en elements productius amb nous usos: meso cosmos, laboratoris en viu, explotacions aqüícoles i horticultius amb un cicle comercial mitjançant una concept store alimentaria, un spa-fitness, un càmping urbà, un paisatge aquàtic, etc.

El projecte té la capacitat de 65.000m2 aproximadament, dels quals 15.000m2 corresponen a espais rehabilitats (a l’interior del volum de la Nau) o reconstruïts. La gran Nau de Dominique Perrault de 240m de llarg és íntegrament preservada i en gran part rehabilitada per a obrir-se a l’avinguda Jean Jaurès (a la qual girava l’esquena) i així donar cabuda a nous programes acollidors.

La materialitat de l’arquitectura compleix els principis virtuosos de l’economia circular, recuperant les restes dels enderrocs en un nou sòcol de gabions, i vol ser garantia de la memòria obrera d’Ivry-sur-Seine mitjançant revestiments ceràmics i de la innovació tecnològica gràcies a la implantació de la fusta com a sistema estructural.


Ubicació: Ivry-sur-Seine, França • Client: Groupe Brémond, Groupe Lamotte, Alsei SAS • Equip: Arquitectes: Archikubik mandataire, Vincent Parreira, Atelier RITA, Julien Beller • BET: Frank Boutté • Consell: Wagon Landscaping • Programa: 8.000m2 de vivenda privada, 9.000m2 de vivenda socials, 4.000m2 d’residència social d’estudiants, 5.000m2 de residència per persones grans, 15.000m2 d’oficines, 9.000m2 de comerços, i 15.000m2 d’activitats (del qual 3.000m2 d’hotel) així com quatre pàrquings subterranis diferents oferint un total de 549 places • Superfície: 65.000m2 • Fase: Finalista del concurs 2017


Notícies relacionades

...