AGROCITÉ GAGARINE TRUILLOT ○ Ivry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine, França


Des del 2007, el projecte de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine està en el centre d’un treball de reflexió i és el resultat d’uns eixos de procés participatiu. La seva ubicació urbana és estratègica, ja que relaciona el centre de la ciutat, l’estació de RER i l’Hospital Charles Foix. La ZAC s’engloba dins un projecte global de programa de renovació urbana d’interès regional.

Dedicada a l’Agricultura Urbana Professionalitzada, el projecte es basa en la Co-creació i l’Economia Circular per tal de desenvolupar els 167.000m2 de SDP de programa mixt. Es cerca una densitat no ressentida aplicant el concepte d’Intensitat Urbana, el principi d’Urbanisme « Puntillista » lligat al de Ciutat Apaivagada, i creant les emergències per lliberar el màxim de terra ferma, fent realitat d’aquesta manera el principi de lo Viu com Infraestructura. Gràcies a les Escletxes Visuals que ofereix l’Urbanisme Puntillista, el paisatge públic s’enriquirà pel privat dels interiors d’illa, creant continuïtats i diàlegs.

Així doncs, l’Escala 1/  que posa l’humà en el centre de la reflexió i la HQE Sensible, Social i Cultural, crearan un EcoBarri on les Mixitats Socials i Funcionals permetran d’animar l’espai públic. Aquesta Agrociutat, serà una Ciutat Productiva de km.0 i incorporarà Ivry-sur-Seine en una dinàmica que respongui a les necessitats derivades del creixement de la població urbana.


Ubicació: Ivry-sur-Seine • Promotor: GPAEPA ORSA • Equip: Urbanista Coordinador: ARCHIKUBIK • Paisatgisme: La Compagnie du Paysage • Bioclimàtica: Franck Boutté Consultants • Generalista: EPDC • Sanejament: Prolog Ingénierie • Acústica: Altia • Sociòleg: Ville Hybride • Programa: habitatges, oficines/activitats, comerços, equipaments i espais públics • Superfície: 167.000 m²


Notícies relacionades