ZAC ROUGET DE LISLE ○ Vitry-sur-Seine

Premi Futurs Possibles 2014
Label Eco-Quartier 2017

Vitry-sur-Seine, França


Vitry-sur-Seine es presenta com una ciutat tallada en dos per la carretera nacional RD5. A la vegada, és una ciutat formada per diferents centralitats amb usos ben diferenciats. El tercer element a tindre en compte per comprendre la ciutat és la seva topografia est-oest marcada pels turons i la vista que, des d’aquests, s’estén cap a la Vall del Sena i a la proximitat del Parc des Lilas.

D’aquestes anàlisis es desprèn un principi operatiu estructurador del cosit urbà. Consisteix a considerar la ferida urbana generada per la carretera nacional com una oportunitat urbana. La seva requalificació en bulevard urbà permet introduir el concepte d’espai públic dúctil. Un espai públic seqüencial, porós, marcat per una trama transversal vegetal que prové dels turons i que treballa com a eco-connectors. La trama vegetal funciona com una infraestructura articuladora del territori.

Recrear una nova centralitat apostant pel capital humà i reestructurant el territori des d’una escala més sensible, amable i domèstica que s’inspira en la poesia de l’entorn existent i és capaç de donar una dimensió humana a la ciutat del segle XXI: la ciutat organolèptica, que desenvolupa espais vivibles.

En aquest projecte s’ha creat un deu per cent d’espai públic.


Ubicació : Vitry-sur-Seine ● Promotor : VILLE DE VITRY ● Equip : ARCHIKUBIK – Arquitectes coordinadors ZAC ● Planificació d’espais públics : BERIM-RICHEZ ASSOCIES-SECTEUR ● Enginyeria mediambiental LESENR ● Consultoria CABINET SCURE ● Topografia TECHNIQUES TOPO ● Programa : Habitatges, activitats, comerços i equipaments ● Superfície : 136.000 m2


Notícies relacionades